فرم تماس

ارتباط همیشه خوب است …

ما خودمان و شما را به ایجاد ارتباط‌ های نو حتی اگر یک سوال و جواب ساده باشد، تشویق می‌کنیم. تجربیات موفق از همین ارتباطات ساده بدست می‌آیند.

نظرات و پیشنهادات شما برای ما بسیار مهم هستند و به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم خدمات بهتری را برای مخاطبان خود ارائه کنیم.


اطلاعات تماس

تلفن: ۶۹۱۴ ۰۷۴ ۰۹۳۷ / ۱۲۴ ۸۸ ۷۷ ۰۹۱۱

سامانه پیامک: ۵۰۰۰۲۴۲۵۰


رایانامه: info@dornaticket.ir


آدرس: مازندران | آمل


ساعت کاری: ۸h30 AM – 17h30 PM